روشهای درمانی روانشناسی
روشهای درمانی روانشناسی

آشنایی با رویکردها ی روانشناسی

 

امیرعباس رحیمی هنگام تصمیم گیری در مورد مشاور خوب یا درمانگر مناسب، درک روشهای درمانی مختلف می تواند مفید باشد. در حالی که همه ی درمانها می توانند مؤثر باشند، ممکن است شما یک رویکرد جذاب تر پیدا کنید، یا بفهمید که برخی رویکردها برای یک حوزه خاص از بهتر از بقیه ی رویکردها است. انتخاب رویکرد به شما، وضعیت تان و درمانگر بستگی دارد.

روشهای درمانی روانشناختی عبارتند از: درمانهای رفتاری متمرکز بر شناخت و رفتارها، درمانهای روانکاوی و روان پویشی متمرکز بر الگوهای روابط ناخودآگاه ناشی از دوران کودکی، درمان انسان گرایانه، توسعه ی فردی در هنردرمانی، استفاده از هنرهای خلاقانه در روند درمانی و مشاوره زوجین. روانشناسان، معمولاً بعضی از این تکنیک ها را استفاده می کنند.(روانشناس خوب در شهریار)

برخی از روانشناسان یا روان درمانگران نوعی مشاوره ی یکپارچه را تمرین و انواع خاصی از تکنیک ها را ترسیم و ترکیب می کنند. متخصصان دیگر به روش التقاطی کار می کنند، یعنی از روشهای مختلف برای درمان استفاده می کنند. تعدادی روش درمانی دیگر هم وجود دارد که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
درمانهای مبتنی بر شناخت و رفتار

روشهای درمانی شناختی و رفتاری، مبتنی بر نحوه ی تفکر شما (شناختی) و یا نحوه رفتارتان است. این روشهای درمانی، بریا غلبه بر مشکات خاص، تغییر افکار و رفتار به کار می رود.

 • درمان شناختی رفتاری(CBT)؛
 • طرحواره درمانییا Schema Therapy
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)؛
 • رفتار درمانییا Behavioural therapy
 • درمان شناختی تحلیلی (CAT)؛
 • درمان شناختی
 • درمان رفتاری دیالکتیکی(DBT)؛
 • حساسیت‌ زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجددEMDR
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهییا MBCT . . .

  این محتوا برای مشترکان ویژه است.

درباره‌ی amirarahimi

تعین وقت ملاقات :
 • 09123558076

دانلود فایل روانشناسی

Aqaye Pardakht

اجتماعی

error: برای کپی ،عضو سایت شوید